Chính sách dịch vụ

1. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1. Chính sách ứng vốn nhập hàng này (“Chính sách”) là thỏa thuận giữa Khách hàng và Công ty TNHH BiFin (“BiFin”) về quyền lợi, nghĩa vụ của Khách hàng khi mua hàng trên nền tảng thuộc sở hữu của BiFin và/hoặc của các đối tác mà BiFin liên kết (bao gồm ứng dụng hoặc website) (“Nền tảng”). Bằng việc thể hiện các hành động chấp thuận theo quy định tại Mục 1.3, Khách hàng xác nhận đã xác lập, giao kết Chính sách này với BiFin bằng phương pháp điện tử và chịu sự ràng buộc bởi các quy định tại Chính sách này.

 

1.2. BiFin được toàn quyền sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc chấm dứt kỳ nội dung, điều khoản nào của Chính sách này mà không cần thông báo trước cho Khách hàng. Việc sửa đổi, bổ sung, thay đổi hoặc chấm dứt một phần hoặc toàn bộ Chính sách này sẽ có hiệu lực ngay sau khi BiFin cập nhật lên Nền tảng. Do đó, chúng tôi khuyến khích Khách hàng thường xuyên xem lại Chính sách được đăng tải trên Nền tảng của Chúng tôi.

 

1.3. Sự chấp thuận của Khách hàng với nội dung của Chính sách (và các phiên bản sửa đổi, bổ sung trong tương lai) được thể hiện thông qua phương thức điện tử dưới dạng thực hiện các hành động chấp thuận trong quá trình xác lập, thực hiện giao dịch với chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn như đánh dấu “tick” vào hộp đánh dấu “Tôi đồng ý…”, nhấn “Xác nhận/ chấp thuận/ đồng ý” trên màn hình tương tác, xác thực mật khẩu dùng một lần để xác nhận đồng ý với Chính sách này.

 

1.4. Tại bất thời điểm nào, khi không đồng ý với bất kỳ nội dung nào được quy định tại Chính sách này, Khách hàng vui lòng không thực hiện các hành động chấp thuận theo quy định tại Mục 1.3 và không xác lập giao dịch mua hàng với BiFin. Bằng việc thực hiện hành động chấp thuận, hoặc xác lập giao dịch mua hàng, BiFin mặc nhiên hiểu là Khách hàng đã đọc, xác nhận hiểu rõ và đồng ý với tất cả nội dung được BiFin quy định tại Chính Sách này.

2. TÀI KHOẢN NGƯỜI DÙNG

2.1. Để sử dụng toàn bộ dịch vụ của BiFin, Khách hàng phải tạo và đăng ký tài khoản trên Nền tảng bằng cách cung cấp cho BiFin một số các thông tin cần thiết. Để làm rõ, BiFin chỉ thu thập thông tin khi Khách hàng đã đọc và chấp thuận với Chính sách quyền riêng tư của BiFin.

 

2.2. Để được BiFin đồng ý tạo tài khoản và duyệt đơn ứng vốn, Khách hàng tối thiểu phải đáp ứng các điều kiện: (i) từ 18 tuổi trở lên, (ii) là công dân Việt Nam, (iii) sở hữu số điện thoại chính chủ từ các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone. BiFin cân nhắc trên nhiều yếu tố khác nhau trước khi duyệt tài khoản hoặc đơn ứng vốn của Khách hàng. Do đó, tùy theo quyết định của BiFin, BiFin có quyền từ chối xét duyệt tài khoản, đơn ứng vốn cho dù Khách hàng đã đáp ứng các điều kiện được đề cập tại nội dung trên.

 

2.3. BiFin có quyền từ chối, tạm dừng hoặc chấm dứt việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ cho Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không đáp ứng điều kiện tối thiểu, không tuân thủ quy định về thanh toán, hoặc không tuân thủ bất kỳ chính sách nào do chúng tôi đưa ra.

3. MUA HÀNG

BiFin có thể trực tiếp cung cấp sản phẩm, dịch vụ hoặc nhận ủy quyền từ nhà cung cấp (“Đối tác”) để cung cấp sản phẩm, dịch vụ đó cho Khách hàng theo nhiều hình thức khác nhau. Trong mọi trường hợp, Khách hàng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán cho BiFin theo quy định tại Điều 4 Chính sách này. Các vấn đề liên quan đến sản phẩm, dịch vụ sẽ được thực hiện theo quy định tại Điều 5 Chính sách này.

4. THANH TOÁN

4.1. Thời hạn thanh toán

a. BiFin cho phép Khách hàng được mua hàng và thanh toán cho đơn hàng khi nhận hàng.

b. Trường hợp Khách hàng đang có khoản trả chậm quá hạn, hoặc theo đánh giá của BiFin đối với từng Khách hàng dựa trên các tiêu chí về khả năng thanh toán, BiFin có quyền từ chối bán hàng hoặc được quyền chủ động đề xuất tiến độ thanh toán khác với tiến độ chung được quy định tại Chính Sách Mua Hàng Trả Sau này trước thời điểm mua hàng. Việc Khách hàng thực hiện giao dịch và mua hàng đồng nghĩa với việc Khách hàng đồng ý với tiến độ thanh toán do chúng tôi đề cập và có nghĩa vụ hoàn tất việc thanh toán BiFin. 

4.2. Phương thức thanh toán

Khách hàng thanh toán cho BiFin theo hướng dẫn bằng cách chuyển khoản trực tiếp hoặc trả tiền mặt thông qua đối tác được BiFin chỉ định.

4.3. Chậm thanh toán

Khách hàng được miễn phí trả chậm trong bốn (04) ngày đầu tiên và chịu phí trả chậm (theo từng đối tác) thanh toán cho mỗi ngày chậm thanh toán tiếp theo. 

Để làm rõ, số tiền chậm thanh toán bao gồm số tiền BiFin đã ứng vốn ban đầu, đến hạn mà Khách hàng chưa thanh toán và phí trả chậm phát sinh (nếu có).

*Ví dụ: Khách hàng có khoản ứng vốn là 70% (tương ứng 3.000.000đ) và phải thanh toán trước ngày 01/03 với mức phí trả chậm là 0,05%.

Trường hợp chậm thanh toán, Khách hàng sẽ bị tính phí trả chậm như sau:

– Từ 00h00 ngày 02/03 đến 23h59 ngày 04/03 Khách hàng sẽ không mất phí trả chậm khi thanh toán khoản ứng vốn: Giá trị ứng vốn = 3.000.000 đồng, phí trả chậm ghi nhận = 0 đồng (đang trong thời gian không mất phí trả chậm).

– Từ 00h00 ngày 05/03 trở đi, trong 31 ngày (tính từ ngày 05/03) Khách hàng sẽ chịu phí trả chậm là 0,05% * 3.000.000đ/01 ngày. 

– Quá 31 ngày kể từ ngày chậm thanh toán đầu tiên (tính từ ngày 05/03), BiFin được hiểu là Khách hàng không có nhu cầu tiếp tục việc nhận hàng, do vậy BiFin sẽ thực hiện thanh lý đơn hàng để thu hồi số tiền đã ứng vốn cho Khách hàng và các khoản phí nếu có. 

Trường hợp số tiền thanh lý lớn hơn số tiền Khách hàng dự kiến phải trả thì BiFin sẽ hoàn trả số tiền thừa cho Khách hàng trong hai (02) ngày làm việc. 

Trường hợp số tiền thanh lý nhỏ hơn số tiền phải thanh toán thì Khách hàng có nghĩa vụ thanh toán nốt số tiền còn thiếu cho BiFin.

5. CHÍNH SÁCH VỀ SẢN PHẨM, DỊCH VỤ

5.1. Đối tác là bên cung cấp chịu toàn bộ trách nhiệm về sản phẩm, dịch vụ vận chuyển, order, thanh toán trước Khách hàng, bao gồm nhưng không giới hạn về chất lượng, vận chuyển, bảo hành, đối trả sản phẩm, dịch vụ đã cung cấp cho Khách hàng. BiFin không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến sản phẩm, dịch vụ nào do Đối tác cung cấp cho Khách hàng.


5.2. Trong trường hợp hoàn trả sản phẩm, BiFin không thu thêm từ Khách hàng bất kỳ chi phí nào ngoài các phí đã xác lập ban đầu. Tuy nhiên, Khách hàng có thể phải trả thêm phí theo chính sách riêng của từng Đối tác.


5.3. Mỗi Đối tác cung cấp sản phẩm, dịch vụ đều có chính sách riêng, do đó, Khách hàng vui lòng kiểm tra, tìm hiểu rõ ràng về sản phẩm, dịch vụ cũng như chính sách về sản phẩm, dịch vụ của các Đối tác trước khi thực hiện giao dịch. Khách hàng cam kết đã kiểm tra và hiểu rõ về chất lượng, tiêu chuẩn và các chính sách về sản phẩm, dịch vụ đó cũng như tìm hiểu về uy tín và khả năng đáp ứng cam kết của Đối tác trước khi mua hàng.


5.4. Bằng việc xác nhận đồng ý với Chính sách này, Khách hàng đồng ý, vô điều kiện và không hủy ngang, việc miễn trừ cho BiFin toàn bộ trách nhiệm cho BiFin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, bao gồm nhưng không giới hạn như chất lượng, vận chuyển, bảo hành, đổi trả, hoàn hủy và việc thực hiện nghĩa vụ của Đối tác với Khách hàng.


Chính sách này được ban hành có hiệu lực từ ngày 15/03/2023, thay thế cho Chính sách chung đã được Chúng tôi công bố công khai trước đó.

Thông tin liên hệ

Hotline

Công ty

Cổ phần vận hành BIFIN

Địa chỉ

Tòa Viglacera Tower, Số 1 Đại Lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Bifiin 2024